Het plaatsen van een advertentie is een kostbare aangelegenheid; u wilt voor dat geld natuurlijk dan wel een professionele advertentie. Dan is voor u de zgn. 15% regeling wellicht interessant: professionele vormgevers krijgen bij regionale kranten en magazines 15% korting op de standaard advertentietarieven, als u zelf tenminste geen korting hebt bedongen. Deze 15% volstaat om ook úw advertentie professioneel door ons te laten vormgeven. Wij zorgen, na uw goedkeuring op de digitaal gestuurde drukproef, voor tijdige, gecertificeerde aanlevering van uw advertentie bij krant of magazine van uw keuze. Omdat wij uw contract overnemen, zal onze factuur dezelfde zijn dan die u normaal rechtstreeks van de krant ontvangt. Ook bij het leveren van teksten en foto’s en advisering bij het opstellen van uw advertentie kunnen wij u behulpzaam zijn tegen redelijke tarieven. Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Achterwei 28,

9104 CP  Damwâld

Telefoon (0511) 42 58 48

E-mail: mail@dogravo.nl

Geopend:

Ma - vr: 08.30 - 17.00 uur

Zaterdags: op afspraak.

Zondags: gesloten.

© Dogravo Drukwerkverzorging

2020